επιπλέον

Αυτές είναι επιπλέον ασκήσεις. Ήδη έχετε τελειώσει τις ασκήσεις της ομάδας σας.
Θα απαντήσετε στις ερωτήσεις που υπάρχουν στα φύλλα εργασίας.
Χώρος απάντησης είναι τα σχόλια που υπάρχουν στο κάτω μέρος κάθε φύλλου