2ο φύλλο (επιπλέον)

κείμενο 2 [χειρὸς οὐ κρατῶν]

 

Τῶν δὲ δημοσίων προσόδων αἱρεθεὶς ἐπιμελητὴς οὐ μόνον τοὺς καθ' αὑτόν, ἀλλὰ καὶ τοὺς πρὸ αὑτοῦ γενομένους ἄρχοντας ἀπεδείκνυε πολλὰ νενοσφισμένους, καὶ μάλιστα τὸν Θεμιστοκλέα·

σοφὸς γὰρ ἁνήρ, τῆς δὲ χειρὸς οὐ κρατῶν.

Διὸ καὶ συναγαγὼν πολλοὺς ἐπὶ τὸν Ἀριστείδην ἐν ταῖς εὐθύναις διώκων κλοπῆς καταδίκῃ περιέβαλεν, ὥς φησιν Ἰδομενεύς.

Πλούταρχος, Αριστείδης 4.2-3

 

λεξιλόγιο

* ἐν ταῖς εὐθύναις: Στο τέλος της θητείας τους όλοι οι άρχοντες, μικροί και μεγάλοι, έδιναν λόγο για τα πεπραγμένα τους (εὔθυναι).

* νενοσφισμένους: μετοχή παρακείμενος αρσενικό αιτιατική πληθυντικός μέση νοσφίζω. νοσφίζομαι (και σπάν. νοσφίζω) ιδιοποιούμαι, οικειοποιούμαι παράνομα, σφετερίζομαι, κλέβω, αρπάζω.

Αν χρειάζεσαι ερμηνεία και άλλων λέξεων πήγαινε εδώ: https://greek_greek.enacademic.com/

 

Επιπλέον δραστηριότητες συντακτικού σε ξεχωριστή ομάδα

Ε1. Να βρείτε:

Ε1α. τη γενική αντικειμενική (ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός) που υπάρχει στο κείμενο.

Ε1β. τη γενική της αιτίας (επιρρηματικός προσδιορισμός).

Ε1γ. τη γενική ως αντικείμενο.

 

Ε2. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις γενικές: α. προσόδων, β. χειρὸς, γ. κλοπῆς

 

Ε3. Δημιουργήστε στο https://bubbl.us (usrmn: dialogos, pswrd: ______) ένα σχεδιάγραμμα για τη γενική με τρεις υποκατηγορίες (ως ετερόπτωτο προσδιορισμό, ως επιρρηματικό προσδιορισμό,  ως αντικείμενο). Μην ξεχνάτε ότι μπορεί να προσδιορίζει και επιρρήματα/επιφωνήματα ή να είναι γενική κατηγορηματική (Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε ένα αρχείο παρουσίασης).

Ε3α. Για τη γενική ως ετερόπτωτο προσδιορισμό, ως επιρρηματικό προσδιορισμό  και ως αντικείμενο αναζητήστε στο Ψηφιακό σχολείο, Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας εδώ https://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL102/521/3386,13668/

(Επιλέξτε από το αναδυόμενο μενού/κατάλογο στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης).

Αντιγράψτε δύο παραδείγματα από κάθε περίπτωση (ετερόπτωτο προσδιορισμό, επιρρηματικό προσδιορισμό,  αντικείμενο).

Ε3β. Προσθέστε για κάθε περίπτωση ένα ακόμα παράδειγμα από τις Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής της Πύλης

Για τη γενική ως ετερόπτωτο προσδιορισμό δες εδώ: https://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/page_012.html#p2_22

Αντιγράψτε μόνο το όνομα και τη γενική της αιτίας, από δύο παραδείγματα που θα διαλέξετε.

Για τη γενική ως επιρρηματικό προσδιορισμό δες εδώ: https://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/page_012.html#p2_24

Αντιγράψτε μόνο το ρήμα και τη γενική της αιτίας , από δύο παραδείγματα που θα διαλέξετε.

Για τη γενική ως αντικείμενο δες εδώ: https://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/page_030.html#p3_25. Στην παράγραφο §3.29. Εξουσία.  

Αντιγράψτε μόνο το ρήμα και το αντικείμενο σε γενική, από δύο παραδείγματα που θα διαλέξετε.

Ε3γ. Επίσης, προσθέστε για κάθε περίπτωση ένα ακόμα παράδειγμα από το σχολικό Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής (του Α.Β. Μουμτζάκη) σελ. 30, 117, 39 και 47-18. https://users.sch.gr/symfo/sholio/arhea/v/sintaktiko_m.pdf

 

Αναστοχασμός

Ε4. Όταν χαρακτηρίζουμε μία γενική απλώς ως «γενική της αιτίας» υπάρχουν τρεις περιπτώσεις: α. να προσδιορίζει όνομα, β. επιρρήματα/επιφωνήματα και γ. ρήματα. Πώς θα πρέπει να απαντήσουμε σε κάθε περίπτωση; 

 

απαντήσεις στο 2ο φύλλο (επιπλέον)

Δεν βρέθηκαν σχόλια.

Νέο σχόλιο