3ο φύλλο (επιπλέον)

κείμενο 3 [ὡς κακῶς κλέπτοντας τιμωροῦνται]

 

Δῆλον δ᾽ ὅτι τὸν μέλλοντα κλωπεύειν καὶ νυκτὸς ἀγρυπνεῖν δεῖ καὶ μεθ᾽ ἡμέραν ἀπατᾶν καὶ ἐνεδρεύειν, καὶ κατασκόπους δὲ ἑτοιμάζειν τὸν μέλλοντά τι λήψεσθαι. Ταῦτα οὖν δὴ πάντα δῆλον ὅτι μηχανικωτέρους τῶν ἐπιτηδείων βουλόμενος τοὺς παῖδας ποιεῖν καὶ πολεμικωτέρους οὕτως ἐπαίδευσεν. Εἴποι δ᾽ ἂν οὖν τις, τί δῆτα, εἴπερ τὸ κλέπτειν ἀγαθὸν ἐνόμιζε, πολλὰς πληγὰς ἐπέβαλλε τῷ ἁλισκομένῳ; Ὅτι, φημὶ ἐγώ, καὶ τἆλλα, ὅσα ἄνθρωποι διδάσκουσι, κολάζουσι τὸν μὴ καλῶς ὑπηρετοῦντα. Κἀκεῖνοι οὖν τοὺς ἁλισκομένους ὡς κακῶς κλέπτοντας τιμωροῦνται.

Ξενοφών, Λακεδαιμονίων πολιτεία 2, 7-8

 

λεξιλόγιο

Αναζητήστε λέξεις που σας δυσκολεύουν στο λεξικό που θα βρείτε εδώ: https://greek_greek.enacademic.com/

 

 

Επιπλέον δραστηριότητες συντακτικού και γραμματικής σε ξεχωριστή ομάδα

18. Εντοπίστε και χαρακτηρίστε τον υποθετικό λόγο. Αν δυσκολεύεστε δείτε τον εδώ: εἴπερ ἐνόμιζε, ἐπέβαλλε (μπορεί να μπει με τρόπο ώστε να φανερώνεται μόνο αν ζητηθεί).

 

19. Εντοπίστε μία ειδική πρόταση που λειτουργεί ως υποκείμενο.

 

Θυμηθείτε τις δευτερεύουσες προτάσεις. Βοήθεια από εδώ:

Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Π. Μπίλλα) https://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL102/521/3386,13668/  

Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Α.Β. Μουμτζάκης https://users.sch.gr/symfo/sholio/arhea/v/sintaktiko_m.pdf

Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας https://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/index.html

 

 

απαντήσεις στο 3ο φύλλο (επιπλέον)

Δεν βρέθηκαν σχόλια.

Νέο σχόλιο