3ο φύλλο

κείμενο 3 [ὡς κακῶς κλέπτοντας τιμωροῦνται]

Προσοχή: Στο τέλος του σεναρίου θα κληθείτε να διατυπώσετε άποψη αν ηθικά καταδικαστέες συμπεριφορές, όπως ο χρηματισμός και η κλοπή είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων συνθηκών και έλλειψης παιδείας ή οφείλονται σε εγγενή χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης.

 

Σύντομη εισαγωγή: ο Ξενοφώντας (περ. 427 π.Χ.-355 π.Χ.) έγραψε για το πολίτευμα της Σπάρτης. Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά της σπαρτιατικής εκπαίδευσης που θεσμοθέτησε ο Λυκούργος ήταν και η εξάσκηση να κλέβουν χωρίς να συλλαμβάνονται.

 

Δῆλον δ᾽ ὅτι τὸν μέλλοντα κλωπεύειν καὶ νυκτὸς ἀγρυπνεῖν δεῖ καὶ μεθ᾽ ἡμέραν ἀπατᾶν καὶ ἐνεδρεύειν, καὶ κατασκόπους δὲ ἑτοιμάζειν τὸν μέλλοντά τι λήψεσθαι. Ταῦτα οὖν δὴ πάντα δῆλον ὅτι μηχανικωτέρους τῶν ἐπιτηδείων βουλόμενος τοὺς παῖδας ποιεῖν καὶ πολεμικωτέρους οὕτως ἐπαίδευσεν. Εἴποι δ᾽ ἂν οὖν τις, τί δῆτα, εἴπερ τὸ κλέπτειν ἀγαθὸν ἐνόμιζε, πολλὰς πληγὰς ἐπέβαλλε τῷ ἁλισκομένῳ; Ὅτι, φημὶ ἐγώ, καὶ τἆλλα, ὅσα ἄνθρωποι διδάσκουσι, κολάζουσι τὸν μὴ καλῶς ὑπηρετοῦντα. Κἀκεῖνοι οὖν τοὺς ἁλισκομένους ὡς κακῶς κλέπτοντας τιμωροῦνται.

Ξενοφών, Λακεδαιμονίων πολιτεία 2, 7-8

 

λεξιλόγιο

Αναζητήστε λέξεις που σας δυσκολεύουν στο λεξικό που θα βρείτε εδώ: https://greek_greek.enacademic.com/

 

Ερωτήσεις

Από τον κόσμο

1. Για την αγωγή των νέων στη Σπάρτης μπορείς να πας εδώ: Κυρτάτα Δ. Ι.,  Ράγκου Σπ. Ι. 2010. Η Ελληνική Αρχαιότητα: Πόλεμος - Πολιτική – Πολιτισμός, Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ, σελ. 65-73 https://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/history/arxaiotita/page_015.html

Κάνε αναζήτηση, με την επιλογή που σου δίνει ο περιηγητής, της λέξης «αγωγή».

 

Στο κείμενο. Δεν θα το μεταφράσετε, απλώς απαντήστε στις ερωτήσεις.

Α2. Τι πρέπει να κάνει όποιος θέλει να κλέψει; Βρείτε τα τέσσερα απαρέμφατα που ενώνονται παρατακτικά και απαντούν στην ερώτηση.

Α3. Ποιο αποτέλεσμα είχε στον χαρακτήρα των νέων η εξάσκηση στην κλοπή;

Α4. Ποια αντίφαση θα μπορούσε να εντοπίσει κάποιος (εἴποι ἂν τις) σχετικά με την εξάσκηση στην κλοπή;

ΑΒ5. Πώς εξηγείται ότι οι Σπαρτιάτες τιμωρούν όποιον πιάνεται να κλέβει;

Α6. Δύο λέξεις του κειμένου έχουν σβηστεί. Να φανταστείτε τη σημασία τους ανάλογα με τα συμφραζόμενα (Πρόκειται για τις λέξεις μηχανικωτέρους και κολάζουσι, που μπορούν να απαληφθούν και να εμφανίζονται εφόσον ζητηθεί· βέβαια μπορεί να επιλέγούν άλλες λέξεις).

 

 

Στη λέξη

Α7. Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε συντακτικά τα απαρέμφατα του κειμένου (οχτώ απαρέμφατα).

 

8. Δημιουργήστε ένα αρχείο παρουσίασης (προτιμήστε, αν γίνεται, ελεύθερο ανοιχτό λογισμικό). Θα έχει μία (1) διαφάνεια τίτλου και τουλάχιστον ακόμη πέντε (5) διαφάνειες για κάθε περίπτωση (Αν θέλετε κάτι πιο σύνθετο δοκιμάστε να κάνετε έναν εννοιολογικό χάρτη στο https://bubbl.us, usrmn: dialogos, pswrd: ______):

α. το απαρέμφατο ως αντικείμενο https://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL102/521/3395,13692/

β. το απαρέμφατο ως υποκείμενο απρόσωπων ρημάτων και εκφράσεων https://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL102/521/3395,13694/

γ. το υποκείμενο του απαρεμφάτου https://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL102/521/3398,13708/ ταυτοπροσωπία/ ετεροπροσωπία

δ. τη λειτουργία του έναρθρου απαρεμφάτου https://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL102/521/3398,13719/

ε. τη λειτουργία του άναρθρου απαρεμφάτου https://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL102/521/3398,13719/

 

Δείτε έναν συγκεντρωτικό πίνακα για το απαρέμφατο https://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL102/521/3398,13721/

 

Επίσης, μπορείτε να δείτε:

Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας που έχει η Πύλη 

https://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/page_038.html

Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής (του Α.Β. Μουμτζάκη) σελ. 89-104

https://users.sch.gr/symfo/sholio/arhea/v/sintaktiko_m.pdf

Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής (του Αχιλλέα Τζάρτζανου), σελ. 147-154 

https://users.sch.gr/symfo/sholio/arhea/v/sintaktiko_tza.pdf

 

Α9. Βρείτε και αναγνωρίστε στο κείμενο τους τύπους συνηρημένων ρημάτων (πέντε λέξεις).

 

10. Ξαναδείτε και θυμηθείτε τα συνηρημένα ρήματα στη Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής 

https://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/642/4122,18976/

 

Α11. Ποιες άκλιτες λέξεις και κυρίως μόρια, εντοπίζετε στο κείμενο; Πώς τις αντιμετωπίζετε συνήθως στη μετάφραση; 

Αναζητήστε τη σημασία τους εδώ: https://greek_greek.enacademic.com/

12. Δείτε έναν λειτουργικό πίνακα των μορίων εδώ: https://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20arxaia/moria.htm

Προσέξτε το μόριο «γὲ».

Επίσης, δείτε για τα άκλιτα μέρη του λόγου στην Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής εδώ: https://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/642/4122,18981/ 

και ειδικά για τα μόρια στις Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας εδώ https://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/page_055.html

 

13. Εξηγήστε ποιες είναι γραμματικά οι παρακάτω λέξεις του κειμένου: τἆλλα, κἀκεῖνοι. Πώς εξηγείται η μορφή τους;

14. Δες το φαινόμενο της κράσης εδώ: https://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/642/4120,18949/

 

Α15. Να εντοπίσετε στο κείμενο και να αναγνωρίσετε γραμματικά έναν ρηματικό τύπο σε χρόνο μέλλοντα. 

Χρησιμοποιήστε το Κλιτικό Λεξικό της αρχαίας: https://www.lexigram.gr/lex/arch/#Hist0 για να δείτε το ρήμα συνολικά ώστε να μπορείτε να σχηματίσετε κάθε τύπο μόνοι σας.

 

 

Αναστοχασμός

16. Σκεφτείτε με ποιον τρόπο μεταφράσατε κάθε απαρέμφατο του κειμένου.

17. Σκεφτείτε με ποιον τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε λέξεις που δεν ξέρουμε χωρίς να κολλήσουμε» στην προσπάθειά μας να μεταφράσουμε ένα αδίδακτο κείμενο.

 

απαντήσεις στο 3ο φύλλο (1η ομάδα)

Ημερομηνία: 2014-01-28

Από: ομαδα 1 μεθεγ

Θέμα: ερωτηση α2

αυτός που πρόκειται να κλέψει πρέπει και όλη τη νύχτα να μένει άγρυπνος, και κατά την ημέρα να ξεφεύγει την παρακολούθηση, και να βρίσκει τρόπους να παρακολουθεί χωρίς να τον αντιλαμβάνονται, και να βάζει συνεργούς να παρακολουθούν, αυτός που θέλει ν' αρπάζει κάτι.
ἀγρυπνεῖν=>τελικο απαρεμφατο
ἐνεδρεύειν=>τελικο απαρεμφατο
ἀπατᾶν=> τελικο απαρεμφατο
ἑτοιμάζειν=> τελικο απαρεμφατο

Ημερομηνία: 2014-01-28

Από: ομαδα 1 μεθεγ

Θέμα: ερωτηση α3

Όλα αυτά καθιστούν φανερό ότι τους εκπαίδευσε έτσι, επειδή ήθελε να κάνει τους νέους να βρίσκουν καταλληλότερους τρόπους να παίρνουν αυτά που θέλουν πιο εφευρετικά, και πιο ικανούς στην πολεμική τέχνη.
Επειτα απο αυτην την εκπαιδευση στην κλοπη ασκησε μεγαλη επιρροη στο χαρακτηρα των νεων.Τους εκανε πιο εφευρετικους και πολυμηχανους βοηθοντας τους να βρισκουν καταλληλοτερους τροπους για να παιρνουν αυτα που θελουν.Τελος τους εκανε ικανους στην πολεμικη τεχνη.

Ημερομηνία: 2014-01-28

Από: ομαδα 1 μεθεγ

Θέμα: Απάντηση:ερωτηση α3

ΑΚΥΡΗ ΑΥΤΗ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ.

Ημερομηνία: 2014-01-28

Από: ομαδα 1 μεθεγ

Θέμα: ερωτηση α3

Επειτα απο αυτην την εκπαιδευση στην κλοπη ασκησε μεγαλη επιρροη στο χαρακτηρα των νεων.Τους εκανε πιο εφευρετικους και πολυμηχανους βοηθοντας τους να βρισκουν καταλληλοτερους τροπους για να παιρνουν αυτα που θελουν.Τελος τους εκανε ικανους στην πολεμικη τεχνη.

Ημερομηνία: 2014-01-28

Από: ομαδα 1

Θέμα: ασκησεις

α7:κλωπευειν:τελ απαρ υποκειμενο στο δει
:αγρυπνειν:τελ απαρ υποκειμενο στο δει
:απαταν:-//- -//- -///- -//-
ενεδρευειν:-///- -///-
ετοιμαζειν-///- -///-
ληψεσθαι -//- -//-
ποιειν τελικο απαρ αντικειμενο στο βουλομενους
κλεπτειν:ειδικ απαρ αντικειμενο στο νομιζε

Ημερομηνία: 2014-01-28

Από: ομαδα 1

Θέμα: ασκησεις

δηλον απαταν ποιειν αγρυπνειν τιμωρουνται

Ημερομηνία: 2014-01-28

Από: ομαδα 1 μεθεγ

Θέμα: ερωτηση α4

Ενω η κλοπη δεν θεωρουνταν αδικημα οποιος εκλεβε το συνελαμβαναν οι αρχες και τον ξυλοκοποουσαν! Αυτο συνεβαινε διοτι δεν τον καταδικαζαν για την πραξη που εκανε (κλοπη) αλλα γιατι συνεληφθηκε.

Ημερομηνία: 2014-01-28

Από: ομαδα 1

Θέμα: ασκησεις

μορια και ακλιτες λεξεις:οτι δε μετα ουν δη αν τι μη ως

Ημερομηνία: 2014-01-28

Από: ομαδα 1

Θέμα: ασκησεις

ταλλα -τα αλλα κακεινοι και εκεινοι

Ημερομηνία: 2014-01-28

Από: ομαδα 1

Θέμα: ασκησεις

τυπος μελλοντα:ληψεσθαι

Ημερομηνία: 2014-01-28

Από: ομαδα 4 μεθεγ

Θέμα: ερωτηση αβ5

Οι Σπαρτιατες τιμωρουν αυτους τους οποιους συνελαμβαναν οχι γιατι εκλεψαν αλλα διοτι τους συνελαβαν ,και συμφωνα με το κειμενο τιμωρειται αυτος που δεν εφαρμοζει τις εντολες των ανθρωπων,για αυτο και οι Λακεδαιμονιοι τιμωρουσουν οσους συλαμβαναν.

Ημερομηνία: 2014-01-28

Από: ομαδα 1 μεθεγ

Θέμα: α6

πολεμικωτερους=>πιο ικανούς στην πολεμική τέχνη
κολαζουσι=>τιμωρουσαν

Προϊόντα: 1 - 12 από 12

Νέο σχόλιο