5ο φύλλο

Διατυπώσετε άποψη αν ηθικά καταδικαστέες συμπεριφορές, όπως ο χρηματισμός και η κλοπή είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων συνθηκών και έλλειψης παιδείας ή οφείλονται σε εγγενή χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης.

απαντήσεις στο 5ο φύλλο (1η ομάδα)

Δεν βρέθηκαν σχόλια.

Νέο σχόλιο