4ο φύλλο

κείμενο 4 [περὶ κλοπῆς συμβάλλομαι]

 

[4.6.14] Ἀτὰρ τί ἐγὼ περὶ κλοπῆς συμβάλλομαι; Ὑμᾶς γὰρ ἔγωγε, ὦ Χειρίσοφε, ἀκούω τοὺς Λακεδαιμονίους ὅσοι ἐστὲ τῶν ὁμοίων εὐθὺς ἐκ παίδων κλέπτειν μελετᾶν, καὶ οὐκ αἰσχρὸν εἶναι ἀλλὰ καλὸν κλέπτειν ὅσα μὴ κωλύει νόμος. [4.6.15] Ὅπως δὲ ὡς κράτιστα κλέπτητε καὶ πειρᾶσθε λανθάνειν, νόμιμον ἄρα ὑμῖν ἐστιν, ἐὰν ληφθῆτε κλέπτοντες, μαστιγοῦσθαι. Νῦν οὖν μάλα σοι καιρός ἐστιν ἐπιδείξασθαι τὴν παιδείαν, καὶ φυλάξασθαι μὴ ληφθῶμεν κλέπτοντες τοῦ ὄρους, ὡς μὴ πληγὰς λάβωμεν. [4.6.16] Ἀλλὰ μέντοι, ἔφη ὁ Χειρίσοφος, κἀγὼ ὑμᾶς τοὺς Ἀθηναίους ἀκούω δεινοὺς εἶναι κλέπτειν τὰ δημόσια, καὶ μάλα ὄντος δεινοῦ κινδύνου τῷ κλέπτοντι, καὶ τοὺς κρατίστους μέντοι μάλιστα, εἴπερ ὑμῖν οἱ κράτιστοι ἄρχειν ἀξιοῦνται· ὥστε ὥρα καὶ σοὶ ἐπιδείκνυσθαι τὴν παιδείαν.

Ξενοφώντας, Κύρου Ανάβασις, 4.6.14-16

 

 

Από τον κόσμο

Ψάξτε απαντήσεις για τα παρακάτω ερωτήματα: (αναζητήστε πληροφορίες προσέχοντας την ταυτότητα των σελίδων που θα επισκεφτείτε).

1. Ποια είναι η ιστορία με την κάθοδο των μυρίων;

2. Ποια σχέση έχει ο Ξενοφώντας με την κάθοδο των μυρίων;

3. Σε ποιον μιλάει ο Ξενοφώντας; Ποια είναι η θέση του;

4. Τι ήταν οι όμοιοι στην αρχαία Σπάρτη;

 

Στο κείμενο

Απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις κατανόησης;

Ποιοι συζητούν στο κείμενο;

Σε ποιο πράγμα εκπαιδεύονται οι Σπαρτιάτες από μικρή ηλικία;

Με ποιο «κίνητρο» προσπαθούν οι Σπαρτιάτες να γίνουν ικανότεροι;

Τι ζητά ο Ξενοφώντας;

Σε τι πράγμα είναι ικανοί οι Αθηναίοι, σύμφωνα με τα λόγια του Χειρίσοφου;

Ποιο «κίνητρο» έχουν οι Αθηναίοι να γίνουν ικανότεροι;

 

ερωτήσεις

Μ1. Μεταφράστε τα λόγια του Ξενοφώντα προς τον Χειρίσοφο.

Μ2. Μεταφράστε την απάντηση του Χειρίσοφου προς τον Ξενοφώντα.

 

Σ1. Να βρεθούν πέντε τύποι της προσωπικής αντωνυμίας που έχουν θέση υποκειμένου σε ρηματικό τύπο (εγκλίσεις και απαρέμφατο).

Σ2. Να αναγνωριστούν συντακτικά τα δύο απαρέμφατα και η μία μετοχή του αποσπάσματος:  Ὅπως δὲ ὡς κράτιστα κλέπτητε καὶ πειρᾶσθε λανθάνειν, νόμιμον ἄρα ὑμῖν ἐστιν, ἐὰν ληφθῆτε κλέπτοντες, μαστιγοῦσθαι.

Σ3. Να βρεθεί το απαρέμφατο που λειτουργεί ως προσδιορισμός της αναφοράς.

Σ4. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι μετοχές: κλέπτοντες, ὄντος, τῷ κλέπτοντι (να βρεθούν και τα υποκείμενά τους).

 

Γ1. πειρᾶσθε: τι ρηματικός τύπος μπορεί να είναι (τρεις περιπτώσεις); Τι είναι (μία απάντηση);

Γ2. Να βρεθούν και να αναγνωριστούν γραμματικά δύο απαρέμφατα συνηρημένων ρημάτων.

Γ3. Να βρεθούν και να αναγνωριστούν γραμματικά δύο τύποι (όχι απαρέμφατα) συνηρημένων ρημάτων.

Γ4. Να βρεθούν οι δύο τύποι παθητικού αορίστου και γίνει εγκλιτική αντικατάσταση του ενός (όποιου θέλετε) γράφετε και το απαρέμφατο και τις μετοχές.

Γ5. συμβάλλομαι: να γραφούν οι μετοχές αορίστου β΄ και παθητικού αορίστου, στον ενικό αριθμό στις πλάγιες πτώσεις).

Γ6. Να βρεθούν και να αναγνωριστούν γραμματικά όλες οι προσωπικές αντωνυμίες.

απαντήσεις στο 4ο φύλλο (3η ομάδα)

Ημερομηνία: 2014-01-29

Από: μαρικα σσσ

Θέμα: Σ1

εγω
υμας
υμιν
υμιν
σοι

Ημερομηνία: 2014-01-29

Από: μαρικα σσσ

Θέμα: Σ2

λανθανειν: τελικο απαρεμφατο στο πειρασθε
κλεπτοντες: κατηγορηματικη του τροπου
μαστιγουσθαι: τελικο απαρεμφατο στο ληφθητε

Ημερομηνία: 2014-01-29

Από: μαρικα σσσ

Θέμα: Σ3

κλεπτειν προσδιοριζει την αναφορικη προταση και μαλα - αξιουνται

Προϊόντα: 1 - 3 από 3

Νέο σχόλιο