φύλλο 4

κείμενο 4 [περὶ κλοπῆς συμβάλλομαι]

 

[4.6.14] Ἀτὰρ τί ἐγὼ περὶ κλοπῆς συμβάλλομαι; Ὑμᾶς γὰρ ἔγωγε, ὦ Χειρίσοφε, ἀκούω τοὺς Λακεδαιμονίους ὅσοι ἐστὲ τῶν ὁμοίων εὐθὺς ἐκ παίδων κλέπτειν μελετᾶν, καὶ οὐκ αἰσχρὸν εἶναι ἀλλὰ καλὸν κλέπτειν ὅσα μὴ κωλύει νόμος. [4.6.15] Ὅπως δὲ ὡς κράτιστα κλέπτητε καὶ πειρᾶσθε λανθάνειν, νόμιμον ἄρα ὑμῖν ἐστιν, ἐὰν ληφθῆτε κλέπτοντες, μαστιγοῦσθαι. Νῦν οὖν μάλα σοι καιρός ἐστιν ἐπιδείξασθαι τὴν παιδείαν, καὶ φυλάξασθαι μὴ ληφθῶμεν κλέπτοντες τοῦ ὄρους, ὡς μὴ πληγὰς λάβωμεν. [4.6.16] Ἀλλὰ μέντοι, ἔφη ὁ Χειρίσοφος, κἀγὼ ὑμᾶς τοὺς Ἀθηναίους ἀκούω δεινοὺς εἶναι κλέπτειν τὰ δημόσια, καὶ μάλα ὄντος δεινοῦ κινδύνου τῷ κλέπτοντι, καὶ τοὺς κρατίστους μέντοι μάλιστα, εἴπερ ὑμῖν οἱ κράτιστοι ἄρχειν ἀξιοῦνται· ὥστε ὥρα καὶ σοὶ ἐπιδείκνυσθαι τὴν παιδείαν.

Ξενοφώντας, Κύρου Ανάβασις, 4.6.14-16

 

 

ερωτήσεις

Μ1. Μεταφράστε τα λόγια του Ξενοφώντα προς τον Χειρίσοφο.

Μ2. Μεταφράστε την απάντηση του Χειρίσοφου προς τον Ξενοφώντα.

 

Σ1. Να βρεθούν πέντε τύποι της προσωπικής αντωνυμίας που έχουν θέση υποκειμένου σε ρηματικό τύπο (εγκλίσεις και απαρέμφατο).

Σ2. Να αναγνωριστούν συντακτικά τα δύο απαρέμφατα και η μία μετοχή του αποσπάσματος:  Ὅπως δὲ ὡς κράτιστα κλέπτητε καὶ πειρᾶσθε λανθάνειν, νόμιμον ἄρα ὑμῖν ἐστιν, ἐὰν ληφθῆτε κλέπτοντες, μαστιγοῦσθαι.

Σ3. Να βρεθεί το απαρέμφατο που λειτουργεί ως προσδιορισμός της αναφοράς.

Σ4. Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι μετοχές: κλέπτοντες, ὄντος, τῷ κλέπτοντι (να βρεθούν και τα υποκείμενά τους).

 

Γ1. πειρᾶσθε: τι ρηματικός τύπος μπορεί να είναι (τρεις περιπτώσεις); Τι είναι (μία απάντηση);

Γ2. Να βρεθούν και να αναγνωριστούν γραμματικά δύο απαρέμφατα συνηρημένων ρημάτων..

Γ3. Να βρεθούν και να αναγνωριστούν γραμματικά δύο τύποι (όχι απαρέμφατα) συνηρημένων ρημάτων.

Γ4. Να βρεθούν οι δύο τύποι παθητικού αορίστου και γίνει εγκλιτική αντικατάσταση του ενός (όποιου θέλετε) γράφετε και το απαρέμφατο και τις μετοχές.

Γ5. συμβάλλομαι: να γραφούν οι μετοχές αορίστου β΄ και παθητικού αορίστου, στον ενικό αριθμό στις πλάγιες πτώσεις).

Γ6. Να βρεθούν και να αναγνωριστούν γραμματικά όλες οι προσωπικές αντωνυμίες.

απαντήσεις στο φύλλο 4 (4η ομάδα)

Ημερομηνία: 2014-01-28

Από: Ομάδα 4

Θέμα: Σ1

ἐγὼ--->ειναι υποκειμενο στο ρημ. συμβαλλομαι

Ημερομηνία: 2014-01-28

Από: Ομάδα 4

Θέμα: Σ2

λανθάνειν-->τελ.απρφ. αντικειμενο στο ρημα

κλέπτοντες-->μτχ

Ημερομηνία: 2014-01-29

Από: Ομάδα 4

Θέμα: Απάντηση:Σ2

κλέπτοντες :αντικειμενο στο ληφθητε

μαστιγοῦσθαι.-->απαρεμφατο τελικο .......................

Ημερομηνία: 2014-01-29

Από: Ομάδα 4

Θέμα: Σ4

κλέπτοντες--> αντικ. στο ληφθητε

ὄντος--> :(

τῷ κλέπτοντι-->υποκ. τω

Ημερομηνία: 2014-01-29

Από: Ομάδα 4

Θέμα: Σ3

εἶναι--->λειτουργει προσδιορισμος της αναφορας γτ μπροστα υπαρχει το επιθετο δεινοὺς

Ημερομηνία: 2014-01-29

Από: Ομάδα 4

Θέμα: Γ1

ΡΗΜΑΑΑΑΑΑΑ <3

Ημερομηνία: 2014-01-29

Από: Ομάδα 4

Θέμα: Γ2

μελετᾶν-->απαρεμφατο του ρηματος μελεταω μελετω ενεργ. φωνη ενεστωτα

Ημερομηνία: 2014-01-29

Από: Ομαδα 4

Θέμα: Σ2

κλέπτοντες : χρονική μετοχη
λανθάνειν : τελικο απαρεμφατο , αντικειμενο στο ρημα πειρᾶσθε
μαστιγοῦσθαι : τελικο απαρεμφατο υποκείμενο στην απροσωπη εκφραση νομιμον εστιν

Ημερομηνία: 2014-01-29

Από: Ομαδα 4

Θέμα: Σ3

κλέπτειν

Ημερομηνία: 2014-01-29

Από: Ομάδα 4

Θέμα: Γ3

ἀξιοῦνται-->ρημα (αξιω) τριτο πληθ. ενστ. οριστ. μεσης φωνης

πειρᾶσθε-->ρημα πειρω μεση φωνη οριστ. ενεστ. δευτερο πληθ.

Προϊόντα: 1 - 10 από 11
1 | 2 >>

Νέο σχόλιο